Danh sách các phần mềm BIM cho năm 2020

Có rất nhiều các giải pháp phần mềm BIM hiện nay, tuy nhiên để chọn lựa đúng phần mềm BIM phù hợp cho công việc cũng là một thử thách. Để giúp các bạn thực hiện điều này, tôi xin liệt kê các phần mềm BIM được chia thành các 10 nhóm chính gồm:
  1. Nhóm phần mềm giúp lên kế hoạch thực thi BIM
  2. Nhóm phần mềm giúp quản lý thư viện BIM
  3. Nhóm phần mềm mô hình BIM
  4. Nhóm phần mềm giúp thiết kế BIM theo tham số, thuật toán
  5. Nhóm phần mềm giúp phân tích BIM về hiệu suất, năng lượng
  6. Nhóm phần mềm giúp phối hợp BIM
  7. Nhóm phần mềm giúp kiểm tra, đánh giá mô hình BIM
  8. Nhóm phần mềm BIM 4D/5D
  9. Nhóm phần mềm BIM cho phần thi công
  10. Nhóm phần mềm BIM cho phần quản lý cơ sở vật chất

1. Nhóm phần mềm giúp lên kế hoạch thực thi BIM

Một trong những bước quan trọng nhất trước khi thực hiện dự án với BIM là bạn cần thiết lập kế hoạch thực thi BIM một cách cụ thể. Trong đó, các nhóm dự án cần tuân thủ theo các tiêu chuẩn BIM, quy trình BIM, và phạm vi BIM cần thực hiện. Phần mềm tham khảo: LOD PLANNER

2. Nhóm phần mềm giúp quản lý thư viện BIM

Mô hình BIM luôn gắn liền với các đối tượng ở nhiều mức độ chi tiết khác nhau, và có thể được gán các thông tin từ nhà sản xuất. Việc quản lý lượng thư viện này rất quan trọng để đảm bảo sự thống nhất trong đội ngũ tạo lập mô hình BIM. Một vài tiện ích tham khảo: BIMOBJECT AVAIL UNIFI MAGICAD BIM&CO. BIM CATALOGS

3. Nhóm phần mềm mô hình BIM

Các công cụ được liệt kê dưới đây có thể được sử dụng cho việc tạo khối massing, tạo mẫu xây dựng ảo, bản vẽ thi công và thiết kế mức độ chế tạo chi tiết cho toàn bộ tòa nhà. Một vài phần mềm tham khảo: SKETCHUP AUTODESK REVIT ARCHICAD VECTORWORKS AECOSIM ALLPLAN TEKLA CATIA SOLIDWORKS DESIGN FOR FABRICATION RHINO BIM BRICSCAD BIM AUTODESK FABRICATION

4. Nhóm phần mềm giúp thiết kế BIM theo tham số, thuật toán

Các công cụ này thường dựa trên việc lập trình mã trực quan hơn là mã văn bản. Chúng giúp tự động hóa quy trình thiết kế và cung cấp nhiều tùy chọn cho người dùng để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Một vài phần mềm tham khảo: DYNAMO GRASSHOPPER XGENERATIVE DESIGN HYPAR EDGEWISE MARIONETTE

5. Nhóm phần mềm giúp phân tích BIM về hiệu suất, năng lượng

Giải pháp có thể là nghiên cứu về năng lượng mặt trời, phân tích kết cấu, mô hình hóa dòng người cho các trường hợp thoát nạn và các loại tính toán hiệu quả năng lượng cho công trình xanh. Một vài phần mềm tham khảo: ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS SEFAIRA STAAD SCIA GREEN BUILDING STUDIO LADYBUG

6. Nhóm phần mềm giúp phối hợp BIM

Mô hình thông tin xây dựng thường được tạo ra bởi nhiều bên liên quan. Các công cụ cộng tác BIM này cho phép các nhóm chia sẻ và truy cập đúng mô hình vào đúng thời điểm. Một vài phần mềm tham khảo: BIM 360 TRIMBLE CONNECT ALLPLAN BIMPLUS BIMSIGHT DROFUS BIMX

7. Nhóm phần mềm giúp kiểm tra, đánh giá mô hình BIM

Khi kết hợp các mô hình 3D từ nhiều nhóm dự án, các vấn đề thường có thể được phát hiện. Những vấn đề này có thể được giải quyết trong mô hình ảo với chi phí thấp hơn nhiều so với việc phải xử lý ngoài công trường. Đôi khi có hàng ngàn vấn đề cần theo dõi. Đây là lý do tại sao các công cụ kiểm tra / quy trình làm việc BIM rất cần thiết để đạt được những lợi ích thực sự của BIM. Một vài phần mềm tham khảo: BIM TRACK REVIZTO BIM ASSURE NAVISWORKS SOLIBRI MODEL CHECKER BIMCOLLAB SIMPLEBIM

8. Nhóm phần mềm BIM 4D/5D

BIM có thể được sử dụng để đạt được hiệu quả cho các nhà thầu trong việc dự toán và lập tiến độ công việc. Một vài phần mềm tham khảo: ASSEMBLE SYSTEMS VICO OFFICE SYNCHRO PROFESSIONAL COSTX DPROFILER ITWO/MTWO

9. Nhóm phần mềm BIM cho phần thi công

Sau khi xây dựng mô hình dự án trên môi trường ảo, giờ là lúc để thực hiện quá trình thi công xây dựng thực. Nhiều công cụ cộng tác được liệt kê trước đây cũng được sử dụng thông qua các giai đoạn xây dựng. Một vài phần mềm tham khảo: GRIT VIRTUAL ALICE TECHNOLOGIES VERITY

10. Nhóm phần mềm BIM cho phần quản lý cơ sở vật chất

Mô hình thông tin xây dựng có thể được sử dụng cho toàn bộ vòng đời của một tòa nhà. Những công cụ này giúp chủ đầu tư nhanh chóng tìm thấy thông tin quan trọng vào đúng thời điểm để đạt được hiệu quả khi vận hành tài sản sau này. Một vài phần mềm tham khảo: ECODOMUS ONUMA ARCHIBUS YOUBIM VUEOPS ------------- Các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu đang sử dụng phần mềm BIM để lập kế hoạch công việc, phân tích công việc và thực hiện công việc. Bằng cách sử dụng các công cụ BIM và quy trình BIM một cách chính xác, các công ty chắn chắn sẽ đạt được những lợi thế cạnh tranh hơn. Tham khảo: Lodplanner
FEATURED TOPIC