Hướng dẫn tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Đây là một trong những cách giúp người dùng có thể tạo các mô phỏng nhanh chóng và dễ dàng. Việc tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit phần nào đó đáp ứng được nhu cầu bạn đọc ở mức độ trung bình, mà không cần sử dụng các phần mềm chuyên dụng mô phỏng BIM 4D hiện nay. Các bước tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit gồm:

Bước 1: tạo các Views trong Revit

Sử dụng các công cụ như Section Box, Selection Box để ẩn hiện các đối tượng trong Views, tương ứng với từng giai đoạn xây dựng cần thể hiện. tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Ta tạo các 3D Views và đặt tên như hình dưới đây:

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Bước 2: xuất ảnh

Ta vào phần Export\ Images and Animations\ Image. Và lựa chọn thử nghiệm 1 vài thông số cho ảnh như hình vẽ:

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

 tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Bước 3: tải ảnh vào phần mềm Photoshop

Mở Photoshop, sau đó tải các ảnh đơn vào phần mềm bằng công cụ File\ Scripts\ Load Files into Stack.

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Mỗi ảnh sẽ xuất hiện dưới dạng Layer như hình dưới:

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Bước 4: tạo Timeline

Ta sẽ sử dụng tính năng này trong Photoshop để tạo ảnh GIFs, vào Window\ Timeline. Click vào Create Frame Animation.

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

 tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Click vào góc phía dưới màn hình, chọn Make Frames from Layers. Và giờ mỗi ảnh đơn lẻ sẽ là một khung hình của GIFs.

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Bước 5: thiết lập mô phỏng GIFs

Thiết lập thời gian cho toàn bộ khung hình, hoặc chọn thêm tính năng Forever để lặp lại mô phỏng liên tục.

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Bước 6: xuất ảnh GIFs

Chọn File\ Save for Web, lựa chọn GIF và chọn kích thước ảnh.

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Bước 7: xem kết quả