6 sự lãng phí của BIM

Trong bài viết này, 6 sự lãng phí của BIM sẽ được chỉ ra nhằm gia tăng hiệu quả của BIM cho các dự án xây dựng:
  • Xác định phạm vi công việc
  • Lãng phí về mô hình
  • Thiết kế kém
  • Sự chờ đợi
  • Phải làm lại
  • Đội ngũ quản trị BIM
Sau đây là phần chi tiết về 6 sự lãng phí nêu trên:

1. Lãng phí về phạm vi công việc

Các hợp đồng BIM được ký kết với phạm vi BIM không chính xác, quá chi tiết hoặc thậm chí quá chung chung. Điều này sẽ gây nhầm lẫn giữa Kiến trúc sư, Kỹ sư, Nhà thầu và Chủ đầu tư (AECO) và kéo theo đó là các mức độ rủi ro không xác định. Chúng ta cần phải xác định các phạm vi công việc BIM một cách rõ ràng như diễn họa, phối hợp, trình bày bản vẽ, 4D hoặc 5D,...

2. Lãng phí về mô hình

Các nhóm dự án BIM cùng có những mô hình chồng chéo nhau, gây mất thời gian và lãng phí cả về sức lực. Điều này gây nên bởi những quy định, quy ước chậm trễ và thiếu rõ ràng. 6 sự lãng phí của BIM Ví dụ thứ hai về BIM lãng phí là do mô hình chồng chéo với nỗ lực trùng lặp, đôi khi bởi hai nhóm khác nhau mô hình hóa cùng một tập hợp các phần tử.

3. Thiết kế kém

Lãng phí gây nên do mô hình BIM kém, sai sót nhiều. Mặc dù mô hình không có xung đột cấu kiện nhưng lại gây lãng phí không cần thiết (xem hình dưới). 6 sự lãng phí của BIM Việc áp dụng thứ tự ưu tiên của đối tượng trong hệ thống (System Priority Structure) là cực kỳ quan trọng.

4. Sự chờ đợi

Việc phải chờ đợi mọi người, chuyển giao mô hình, ra quyết định, phê duyệt, yêu cầu thông tin, v.v ... - tất cả đều là sự lãng phí. Nó xảy ra rất thường xuyên và cũng dễ dàng để xác định.

5. Phải làm lại

Làm lại một công việc nào đó đến vài lần chắc chắn gây ra điều không tốt. Nó thường liên quan tới việc đụng độ cấu kiện trong hệ thống. 6 sự lãng phí của BIM Việc tuân thủ các quy tắc dựng, thứ tự ưu tiên cấu kiện mô hình phần nào sẽ giúp giảm thiểu sự lãng phí này.

6. Đội ngũ quản trị BIM

Việc quản lý các mô hình, phần mềm, quy trình, tiêu chuẩn, con người, đào tạo,… cũng là một gánh nặng đối với người quản trị BIM. Nếu không được quản lý tốt thì điều này sẽ gây nên một sự lãng phí không hề nhỏ. 6 sự lãng phí của BIM Nếu chúng ta có thể giảm bớt được 6 sự lãng phí của BIM này thì sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn nhiều, mọi quy trình công việc trở nên tinh gọn hơn. Các công ty cần phải có những mục tiêu và kế hoạch làm BIM một cách rõ ràng trước khi thực hiện.
FEATURED TOPIC